Samsun Klas Haber

Asker Uğurlama Törenlerine Kısıtlama!

Asker Uğurlama Törenlerine Kısıtlama!
17
08 Temmuz 2020 - 8:28

 Asker’i herkes uğurlayamayacak!

Söz konusu illerdeki umumi hıfzıssıhha meclislerinin aldığı kararlar şöyle:

Fiziki mesafe kurallarına aykırılık teşkil eden asker uğurlamalarına hiçbir şekilde müsaade edilmeyecek.

Otogar, gar, havaalanı gibi yerlerden yapılacak uğurlamalara askerlik yükümlüsünün birinci derece yakınlarının katılmasına izin verilecek. Bunun dışında akraba, tanıdık, arkadaşların katıldığı toplu uğurlamalara kesinlikle müsaade edilmeyecek.

Taahhütname alınacak

Askerlik yükümlülerinden, askerlik şubelerinden sevk işlemleri (sülüs belgesi verilirken) yapılırken birliğine teslim olacağı dönemi kapsayacak şekilde başta fiziki mesafe kuralı olmak üzere pandemi tedbirlerini ihlal edecek uğurlama, tören, eğlence, konvoy gibi aktivitelerde bulunmayacaklarına dair taahhütname alınacak.

Askerlik şubelerince, askerlik yükümlüsünden alınan taahhütnamenin bir örneği ilgili Valilik/Kaymakamlıklara bildirilecek.

Tedbirlere uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282. maddesi gereğince idari para cezası verilecek.

Konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu’nun 195. maddesi kapsamında gerekli adli işlemler başlatılacak