Samsun Klas Haber

BES’de Bilirkişiler Taraflı Çıktı!

BES’de Bilirkişiler Taraflı Çıktı!
10 Kasım 2020 - 12:31

Samsun’un Çarşamba ilçesi Eğercili mahallesinde yapılan Biyokütle Enerji Santralinin(BES) yapımcı firması Oltan-Köleoğlu Enerji 18 Kasım’da Çarşamba BES’i incelemeye gelecek olan bilirkişi heyetindeki isimlere itiraz edeceklerini açıkladı.

OLTAN-KÖLEOĞLU ENERJİ ÇARŞAMBA BES’E GELECEK BİLİRKİŞİ HEYETİNDEKİ İSİMLERE İTİRAZ EDECEK

Oltan Köleoğlu Enerji firması, 18 Kasım’da Çarşamba ilçesine gelerek Biyokütle Enerji Santralini inceleyecek bilirkişi heyetinde yer alan isimlerle ilgili açıklama yaptı.

Oltan Köleoğlu Enerji firması basın biriminden Bilirkişi Heyeti ile ilgili yapılan açıklamada basın yayın organlarına aşağıda yer alan yazılı metin servis edildi. Açıklamayı olduğu gibi yayımlıyoruz.
Samsun’un Çarşamba ilçesinde Oltan Köleoğlu Enerji (OKE) tarafından yapımı tamamlanmak üzere olan enerji santraline karşı çıkanların yarattığı tartışma da farklı bir boyuta gelindi.
Çarşamba’da kurulan biyokütle enerji santralinin yetersiz bilirkişi raporuyla kapatıldığını ortaya koyan Danıştay’ın bozma kararı üzerine yeniden oluşturulan bilirkişiler de tartışma konusu oldu. Bilirkişiler TMMOB İKK’ye ve SAMÇEP’e yakın uzmanlar çıktı
Samsun’un Çarşamba İlçesi Eğercili Mahallesi’nde kurulan biyokütle enerji santrali ile ilgili Danıştay 6. Dairesi’nin, bilirkişi raporunun yetersiz olduğunu belirtmesi üzerine, bölgede yeniden keşif ve inceleme yapacak. 3. İdare Mahkemesi’nin oluşturduğu yeni bilirkişilere OKE itiraz ederken, ‘bilirkişilerin davalı taraflarla’ yakınlığı sosyal medyalarındaki fotoğraflara da yansıdı.
Biyokütle enerji santrali ile ilgili Danıştay 6. Dairesi’nin bilirkişi raporunun yetersiz olduğunu belirterek kararı bozması sonrası oluşturulan bilirkişi heyetinde yer alan uzmanlara Oltan ve Köleoğlu Elektrik ve Enerji Üretimi Tic. A.Ş.’nin hukukçuları itiraza hazırlanırken, bilirkişi olan Mimar Meltem Ak’ın davacılar arasında yer alan TMMOB İl Koordinasyon Kurulu üyeleriyle sosyal medyasındaki birlikte fotoğrafları da gündeme geldi. Ayrıca Harita Mühendisi Tülin Bolatbaş’ın da yine santral aleyhine açıklamalarda bulunan SAMÇEP üyeleriyle birlikte fotoğrafı da itiraza konu oldu.
Bilirkişilerin ‘davacı taraflarla yakın ilişki içinde olmasının ‘bilirkişilik açısından yasal mevzuat çerçevesinde olmadığı ileri sürülürken, Çevre Mühendisi Andaç Akdemir dışındaki bilirkişilerin tamamına itiraz edileceği ifade edildi. 3. İdare Mahkemesi bilirkişilere yapılan ret itirazlarını kısa sürede karara bağlayacak ve gerekirse yeni bilirkişi ataması yapabilecek. İlgili mahkeme, ‘Uyuşmazlığın niteliği ve özelliği dikkate alınarak aşağıda isimleri ve unvanı yazılan şahıslardan oluşan bilirkişi heyetinin tarafından resen oluşturduğunu taraflara 19 Ekim 2020 tarihinde bildirmişti.
Öte yandan Danıştay 6. Dairesi’nin Çarşamba’daki biyokütle santrali ile ilgili verdiği ‘yürütmenin durdurulması kararını bozmasındaki’ yetersiz uzmandan oluşan bilirkişi heyeti hükmü de ‘yeni bilirkişilerin yeterliliği konusunda tartışmaya yol açtı’. Danıştay, daha önce verilen ve o rapor sonrası santralin kapatılmasını eksik ve hükme esas oluşturabilecek araştırma ve bilgi, içerik bulunmadığına karar vermiş, yeterli inceleme yapılmadığını ve bilirkişi raporunda bilimsel verilere rastlanmadığını kaydetmişti. Danıştay 6. Dairesi verdiği kararda , “Bilirkişi heyetinde Kimya mühendisi, ziraat yüksek mühendisi,  hidroloji uzmanı, Meteoroloji mühendisi gibi uzmanların da bilirkişi heyetinde olması gerektiğine vurgu yaparak, projenin bulunduğu alana ve projeye yapılan itirazlara göre değerlendirilmesi zorunlu olan ana başlıkları bakımından yeterli uzmanlığa sahip olması, tarafları tatmin edici ve adil bir yargılama yapılması açısından gereklidir” demişti. Ancak 5 kişilik yeni bilirkişilerin de iki şehir plancısı, bir harita mühendisi, bir mimar ve şehir plancısından oluşması dikkat çekti.
Biyokütle enerji santraline karşı açılan davalardan biri olan ‘ÇED Gerekli Değildir’ kararının iptali ile ilgili  “Yeni bilirkişi heyeti 18 Kasım günü saat 11.30’da bölgeye giderek incelemelerde bulunacak. 24.11. 2020 tarihinde ise imar planına uygunluğu tarımsal alanın depo binası için verilen ruhsatın iptali ile ilgili de bilirkişi heyeti inceleme yapacak. Keşif ve inceleme yapıldıktan 30 gün içinde rapor hazırlanacak ancak, bilirkişilerin ‘uygun olup olmadığı da itirazlar sonucunda belirlenecek’.