Samsun Klas Haber

Mahkeme İptal Etti.

Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin hizmete aldığı İlçe Transfer Merkezi’nin imar planı 3. İdare Mahkemesi tarafından iptal edildi.

Mahkeme  İptal Etti.
08 Mart 2023 - 19:04

Samsun’da İlçe Transfer Merkezi’nin imar planı mahkemece iptal edildi!

Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin hizmete aldığı İlçe Transfer Merkezi’nin imar planı 3. İdare Mahkemesi tarafından iptal edildi.

 

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan bir süre önce hizmet vermeye başlayan İlçe Minibüsleri Transfer Merkezi için mahkemeden karar çıktı. Samsun 3. İdare Mahkemesi, İlçe Transfer Merkezi’nin imar planını hukuka uygun bulmayarak iptal etti.

OY ÇOKLUĞUYLA KARAR VERİLDİ 

Samsun 3. İdare Mahkemesi’ne İlçe Transfer Merkezi’nin imar planının iptali için açılan davada, karar verildi. Samsun 3. İdare Mahkemesi, oy çokluğu ile verdiği kararda, İlçe Minibüsleri Terminali için alınan imar planı iptali ile ilgili “14.02.2021 tarih ve 540 sayılı Samsun Büyükşehir Meclisi kararının ve anılan karara karşı yapılan itirazın reddine yönelik olarak alınan 22.02.2022 tarih ve 84 sayılı Meclis kararının iptaline karar verilmesi istemiyle bakılmakta olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır. Uyuşmazlık konusu olayda bilgi ve belgelerin incelenmesinde Kıyı Kanununda ve Kıyı Kanununun Uygulanmasına dair yönetmelikte kıyı bölgelerinde yapılabilecek tesis ve yapılar sayılmakla birlikte, dava konusu imar plan değişikliği ile yapılması planlanan ulaşıma yönelik alt yapı tesisinin mevzuatta sayılan tesis ve yapılar arasında yer almadığı, eşdeğer alan olarak ayrılan park alanı büyüklüğünün plandan kaldırılan park alanından daha küçük bir alan olmasının, mekansal planlar yapım yönetmeliğinin 26. maddesinin 3. fıkrasına aykırılık teşkil ettiği ayrıca kıyılarda plan onay yetkisinin 3621 sayılı Kıyı Kanununun 7. maddesi uyarınca Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına ait olmasına karşın planın doğrudan Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından onaylanmasının mevzuata uygun olmadığı anlaşıldığından davaya konu edilen işlemlerde hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Açıklanan nedenlerle dava konusu işlemin iptaline kararın tebliğinden 30 gün içerisinde Samsun Bölge İdare Mahkemesi’ne istinaf yolu açık olmak üzere oy çokluğuyla karar verildi” denildi.