Samsun Klas Haber

Valilik Karar Aldı

Valilik Karar Aldı
23 Ağustos 2021 - 4:23

Valilik, Samsun’da Alınan Yeni Kararları Açıkladı! Samsun Valiliği koronavirüsle mücadele kapsamında yeni kararlar aldı.

Samsun’da Vali Vekili Hasan Öztürk’ün başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu yeni kararlar aldı. Bu kapsamda, 6 Eylül Pazartesi gününden itibaren aşı olmayanların konser, sinema ve tiyatro gibi faaliyetlere katılımında negatif sonuçlu PCR testi zorunluluğunun getirilmesine karar verildi. Ayrıca aşı olmayanların toplu ulaşım araçları ve şehirlerarası seyahatleri için de negatif sonuçlu PCR testi bulunması şartı getirildi

İŞTE SAMSUN VALİLİĞİNİN AÇIKLAMASI
Samsun İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 23. maddesine istinaden Vali Vekilimiz Hasan ÖZTÜRK’ün başkanlığında 20/08/2021 tarihinde İlimizde Koronavirüs’e (COVID-19) karşı alınacak önlemler ile ilgili gündemi görüşmek üzere toplanmıştır.

GÜNDEM:

Bazı faaliyetler için PCR zorunluluğu, ilimizde aşılama çalışmalarının hızı ve kat edilen mesafenin değerlendirilmesi ve ilimizde aşılama çalışmalarına yönelik toplumun bazı kesimlerinde gözlenen tereddüt konuları ve bu tereddütlerle ilgili alınması gereken tedbirlerin görüşülmesi.

KARAR:

İlimizde salgınla mücadelenin başarılı bir şekilde sürdürülmesi, vaka, hasta, yoğun bakım ve vefat sayılarının asgari seviyelere düşürülmesi ve salgının olumsuz ekonomik ve sosyal etkilerinin tamamen bertaraf edilerek kalıcı ve sürdürülebilir normalleşmenin sağlanması açısından toplumun bazı kesimlerinde mevcut olan aşılamaya ilişkin tereddütlerin giderilerek aşılamanın toplumsal bağışıklığı sağlayacak düzeye getirilmesi giderek önem kazanmaktadır.

Bu amaçla Samsun İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından aşağıdaki tedbirlerin alınmasına karar verilmiştir.

Aşılama çalışmalarının gönüllülük esasına göre yürütülmesine devam edilmekle birlikte aşıya karşı tereddüt içerisinde olan kesimlerin kaygı ve tereddütlerini gidermeye yönelik bilgilendirme ve rehberlik faaliyetlere ilimizde Sayın Valimiz ve ilçelerimizde Sayın Kaymakamlarımızın koordinasyonunda ağırlık verilmesine,  Bu amaçla ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının, yerel yönetimlerin, sivil toplum kuruluşlarının, muhtarların ve kanaat önderlerinin katılımı ve desteğiyle geniş tabanlı çalışmaların yürütülmesine,

6 Eylül 2021 Pazartesi gününden itibaren ilimizde aşı olmayan kişilerin; konser, sinema ve tiyatro gibi vatandaşlarımızın toplu olarak bulunduğu faaliyetlere katılımında negatif sonuçlu PCR testi zorunluluğu getirilmesine

Bu çerçevede işletmeciler/organizatörler tarafından etkinliklere girişte HES kodu üzerinden kişilerin aşılı/geçirilmiş hastalık (COVID-19 hastalığı sonrası bilimsel olarak bağışık kabul edilen süreye göre) veya azami 48 saat önce yapılmış negatif PCR testi sorgulaması yapılmasına,

Kişinin hastalığı geçirmemiş veya aşılı değil veya negatif PCR testi yok ise etkinliğe katılmasına müsaade edilmemesine,

Aşısız veya hastalığı geçirmemiş kişilerin özel araç hariç uçak, otobüs, tren veya diğer toplu ulaşım araçlarıyla gerçekleştirecekleri şehirlerarası seyahatler için de negatif sonuçlu PCR testi bulundurmalarına,
Bu çerçevede 6 Eylül 2021 Pazartesi gününden itibaren seyahat firmalarınca araca kabul aşamasında HES kodu üzerinden kişilerin aşılı/geçirilmiş hastalık (COVID-19 hastalığı sonrası bilimsel olarak bağışık kabul edilen süreye göre) veya azami 48 saat önce yapılmış negatif PCR testi sorgulaması yapılmasına,

Kişinin hastalığı geçirmemiş veya aşılı değil veya negatif PCR testi yok ise bu kişilerin seyahatine müsaade edilmemesine,

Salgın süreci ile birlikte mesafe kuralı doğrultusunda imtina edilen sarılma ve tokalaşma benzeri davranışların özellikle son dönemde toplum içerisinde yaygınlaşması üzerine, salgınla mücadele sürecinde salgının yayılımını artıran tokalaşma/sarılma gibi faaliyetlerden bir müddet daha uzak durulmasının öneminin vatandaşlarımıza hatırlatılmasına yönelik çalışmaları ilimiz merkezinde Sayın Valimiz ve ilçelerimizde ise Sayın Kaymakamlarımızın koordinasyonunda sürdürülmesine,
Uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine ve mağduriyete neden olunmamasına

Alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282’nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanun’un ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına,

Konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu’nun 195’inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur