Samsun Klas Haber

Saaathanenin Yıkım Kararına Mahkeme Dur Dedi.

Saaathanenin Yıkım Kararına Mahkeme Dur Dedi.
22 Kasım 2021 - 19:53

SAMSUN’DA SAATHANE MEYDANI İÇİN MAHKEMEDEN FLAŞ KARAR! YÜRÜTME DURDURULDU.

Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin uzun yıllardır devam eden ve birçok davaya konu olan Saathane Meydanı Projesi’nde yeni gelişme. Büyükşehir Belediyesi projeyi genişletmek isterken, proje kapsamında kamulaştırmaya karşı çıkan bölge esnafı ise Büyükşehir Belediyesi’ni mahkemeye vermişti. Mahkemeden Saathane esnafını sevindirecek karar çıktı. Samsun Bölge İdare Mahkemesi 2. İdari Dava Dairesi Saathane Dayanışması Temsilcisi Sefa Aşar, “Yüce Mahkememiz, Yürütmeyi kesin olarak durdurmuştur. Samsun Büyükşehir Belediyesi yönetiminin tehdit dilinden ve tek taraflı süreç yönetiminden vazgeçmesini, projeleri ortak akıl ve uzlaşma ile yürütmeye çalışmasını temenni ederiz” dedi.

MAHKEME 7. MADDEYİ ÖRNEK GÖSTERDİ
Samsun Bölge İdare Mahkemesi, Büyükşehir Belediyesi’nin kamulaştırma isteğinin hukuka uygun olmadığı gerekçesiyle yürütmeyi durdurma kararı verdi. Mahkeme kararda, “Anılan madde uyarınca, idarelerin yanlızca kanunlarla kendilerine verilen görevleri yerine getirmek için kamulaştırma yapabilecekleri, kendi görev alanına girmeyen konularda ve hizmetin gerektirdiğinden daha fazla miktarda taşınmazın kamulaştırmasını ise yapamayacakları anlaşılmaktadır. 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7. maddesinde, büyükşehir belediyelerinin görev yetki ve sorumlulukları sayma yoluyla belirlenmiş, imar, kentleşme, su ve kanalizasyon, toplu taşıma, sağlık, yük ve yolcu terminalleri vb mahallî müşterek nitelikteki bu görevler arasında ‘ticari faaliyette bulunmak’ yer almamıştır” dedi..

KAMULAŞTIRMA YAPMAYA OLANAK BULUNMAMAKTADIR
“İdarelerin genel ifadeler ile veya sonradan ortaya çıkma ihtimali bulunan hizmetlere yönelik olarak kamulaştırma yapmasına olanak bulunmadığı gibi görevleri dışında kendi ihtiyaçlarını karşılamak için de kamulaştırma yapmasına olanak bulunmamaktadır” denilen kararda, “Büyük kısmı imar planında ticari alan olarak işlevlendirilen taşınmazın kamulaştırılmasına yönelik tesis edilen dava konusu işlemde 2942 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde hukuka uyarlık görülmemiştir. Kaldı ki davacı taşınmazının daha önce de ticaret alanında kalması nedeniyle ticaret alanı ihtiyacının karşılanması amacıyla arsa üretme yetki ve görevi çerçevesinde kamulaştırılmasına da olanak bulunmadığı kuşkusuzdur. Salt alanda plan değişikliği yapıldığı ve alandaki yapıların yüksekliğinin imar planı kararı ile örtüşmediği gerekçesiyle davacılara ait ‘parselin’ kamulaştırılmasına ilişkin dava konusu işlemde 5393 sayılı Kanun’un 69. maddesi çerçevesinde de hukuka uyarlık görülmemiştir” ifadeleri kullanıldı.

SAATHANE ESNAFI KAMULAŞTIRMAYA KARŞI
Mahkemenin yürütmeyi durdurma kararını olumlu karşıladıklarını belirten Saathane Dayanışması Temsilcisi Sefa Aşar, “Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, “Şartlarını tek taraflı olarak belirledikleri sözleşmeleri imzalamamız halinde yeni yapılacak projede işyerimiz olabileceğini aksi takdirde işyerlerimizin kamulaştırılacağını, mahkemeye gitmemizin bizim için iyi olmayacağını, eğer teklifi kabul etmezsek inşaat tamamlandıktan sonra kendi işyerlerimizi geri almaya gücümüzün yetmeyeceğini ifade etmişlerdi. Tehditlere boyun eğmeyen esnaf ve maliklerin tamamına yakını kamulaştırmanın iptali için dava açmışlardı. İlk günden beri güzelleştirme ve geliştirme çalışmalarına karşı olmadığımızı bilakis destek olacağımızı ifade etmiştik. Fakat bölgeyi güzelleştiriyoruz kılıfı altında birilerine yıkım ve inşaat ihalesi vermeye ve bedelini işyeri maliklerine ödetmeyi amaçlayan Büyükşehir Belediyesi yönetimine karşı her türlü demokratik ve yasal haklarımızı kullanacağımızı belirtip, bugüne kadar siz değerli basın mensuplarının ve kuruluşlarının da desteğiyle birçok faaliyet yürüttük. Kamuoyundan gelen tepkiler üzerine Büyükşehir Belediyesi’nin maliklere yönelik teklifin şartlarını güncellediğini, ilk yapılan teklife nazaran yeni teklifi uzlaşma adına önemli bir adım olarak karşıladığımızı fakat yeni teklifin de kabul edilebilirlikten uzak olduğunu belirtmiştik” dedi.

AŞAR: UZLAŞMAYLA YÜRÜTELİM
Bu ay başında Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir’in Saathane Meydanı esnaflarını ve maliklerini kahvaltıya davet ettiğini de hatırlatan Aşar, “Taleplerimizi ve düşüncelerimizi dinleyeceğini ümit ederek gittiğimiz kahvaltıda Mustafa Demir, 15 Aralık’a kadar sözleşmeleri imzalamayıp mahkeme sürecine devam edenlerle anlaşma yapılmayacağını, bu kişilerin işyerlerinin kamulaştırılacağını ifade etti. Hak arama özgürlüğünü engellemek için açıktan tehdit eden SBB Başkanı Mustafa Demir’e taleplerimizi ifade etmeye çalıştık fakat faydası olmadı. Ekonomik kriz, pandemi, rekor üstüne rekor kıran döviz kurları ve yüksek faiz sarmalında can çekişen esnaflarımız bir de SBB’nin keyfi projesi yüzünden işyerlerinin yıkılacağı endişesiyle günlerini geçirirken Samsun Bölge İdare Mahkemesi’nin verdiği Yürütmeyi Durdurma kararı hepimize moral oldu. Daha önce de hukuka, mevzuata ve Anayasa’ya aykırı olduğunu belirttiğimiz kamulaştırma kararını her yönüyle inceleyen ve hukuka uyarlık göremeyen Yüce Mahkememiz, Yürütmeyi kesin olarak durdurmuştur. Bu bağlamda, Yüce Mahkememizin Yürütmeyi Durdurma kararının kentimize, bölgemize ve esnafımıza hayırlı olmasını dileriz. SBB yönetiminin tehdit dilinden ve tek taraflı süreç yönetiminden vazgeçmesini, projeleri ortak akıl ve uzlaşma ile yürütmeye çalışmasını temenni ederiz” açıklamasını yaptı.