Samsun Klas Haber

Başkan Deveci Belediyeyi Zarara Uğratmış

Başkan Deveci Belediyeyi Zarara Uğratmış
31 Mayıs 2021 - 17:52

CHP’YE VE ATAKUM’A ONUN VERDİĞİ ZARARI!…

 AK Parti Atakum İlçe Başkanı Abdulkadir Köstek, CHP’li Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci’nin etik dışı ve hukuk dışı davranarak, yandaşlarına iş vererek belediyeyi zarara uğrattığını ifade etti. Atakum Belediyesi’nin hukuksuz işlerle gündeme geldiğini belirten Köstek, yandaşlarına iş verebilmek için hukuku çiğneyen Cemil Deveci’nin, Atakum Belediyesi’ni sadece çöp ihalesinden 350 Bin lira zarara uğrattığını açıkladı.

CHP’li Atakum Belediyesinin Pes dedirten çöp ihalesi yılan hikayesine döndü. AK Parti Atakum İlçe Başkanı Abdulkadir Köstek, Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci’nin hukuksuz işlerinin Danıştay’dan döndüğünü ifade belirterek açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

CHP’li Başkan Sn. Cemil Deveci göreve geldiğinde Çöp Hizmetini veren firmadan 6 Ay boyunca (2019 yılı aylık ortalaması 719bin TL üzerinden) hizmet almaya devam ediyor. Gerek duyulması halinde Açık İhale hazırlığı yapacak zamanı bulunmasına ve geçen 6 aylık süreçte çöp hizmeti veriliyor olmasına rağmen Sn. Deveci ne olduysa şaşırtıcı ve bir o kadar da hızlı bir karar veriyor.

İlk olarak havadan sudan sebepler üretilerek işi yapan firma devre dışı bırakılıyor ve Açık İhale yapılmaksızın Davet Usulüyle 30.09.2019 tarihli sözleşmeye istinaden aylık ortalama 1 Milyon 70 Bin TL’ye iş arzu ettikleri yeni firmaya veriliyor(İKN2019/454230). Bu işlem yapılırken sadece istisnai durumlar için geçerli olan Kamu İhale Kanununun 21/B maddesi “….idare tarafından önceden öngörülemeyen olayların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması’’ hükmü suistimal edilerek devreye konuyor. (21/B Maddesi; İhale yapılmasını gerektiren durumun idare tarafından önceden öngörülemez, olağan dışı ve anormal nitelikte olması halinde başvurulabilecek ve İlana çıkılmadan davet usulü ile isteklilerden fiyat alınarak işlem tesis edilmesine imkan tanıyan istisnai bir uygulamadır.) Mevcut durumda beklenmeyen veya yapım tekniği açısından özellik arz eden hiçbir durum ortada yokken 21/B maddesi üzerinden işlem tesis edilerek bir önceki firmaya göre aylık 350bin TL. yüksek bedel ödenerek hizmet alınmasının kabul edilebilir hiçbir makul ve hukuki izahı bulunmamaktadır

Süreçte AK Parti Grubu olarak gerek yazılı gerek sözlü bütün girişimlerimiz dikkate alınmıyor ve inatla Atakum halkının cebinden aylık ortalama 350 Bin TL havaya gidiyor. İlk 3 aylık sürenin bitimine yakın Açık İhale ilanı veriliyor ve yaklaşık 40 Milyon TL’lik ihaleye, bir firma temsilcisini göndermek yerine kargo ile teklif sunuyor ve ne tuhaftır ki bu firmanın teklif zarfını bir belediye görevlisinin yanlışlıkla yırttığı belirtiliyor, idare de bu gerekçeyle açık ihaleyi iptal ediyor. (İKN2019/594386). Anlaşılan o ki her şey planlandığı gibi gidiyor. Süreç uzatılıyor ve suistimal edilen 21/b maddesi üzerinden 31.12.2019 tarihli sözleşmeyle aynı firmaya 3 ay süreyle ortalama aylık 1 Milyon 55Bin TL bedelle iş tekrar veriliyor. (İKN2019/699613). 03.03.2020 tarihinde 2. Açık İhale yapılıyor, firmaların bir kısmı “Adrese Teslim İhale Şartnamesini” görünce teklif dahi vermiyor, daha uygun fiyatlar sunan diğer firmalar, sudan sebeplerle değerlendirme dışında bırakılıyor ve 21/B üzerinden işi daha önce verdikleri “Adrese Teslim Şartname” koşullarını sağlayan firma ihaleyi alıyor. Bu süreçteki hukuksuzluğa ilişkin 06.02.2020 tarihinde yapılan şikayet başvurusu idarenin 13.02.2020 tarihli yazısı ile reddediliyor, başvuru sahibince konu KİK’e taşınıyor ve 18.03.2020 tarihli, 2020//UH.II-573 sayılı karar ile ihale iptal ediliyor. (İKN 2020/40251) KİK’in iptal kararına rağmen CHP’li Başkan Sn. Deveci etik ve hukuk dışı davranışına ısrarla devam ediyor ve 3. kez davet usulü 21/B maddesi üzerinden 31.03.2020 tarihli sözleşmeye istinaden 6 Ay süreyle fiyatı artırarak ortalama aylık 1 Milyon 162 Bin TL bedelle işi aynı firmaya tekrar veriyor. (İKN 2020/166823) 26.08.2020 tarihinde 3. kez Açık İhale yapılıyor. Toplamda 5 firma teklif veriyor ancak “Adrese Teslim Şartname”den dolayı bir firmanın teklifi geçerli kabul ediliyor. Sonuç olarak bu ihale de bir öncekinde olduğu gibi 21/b maddesi üzerinden iş yaptırdıkları aynı firmaya veriliyor. Şikayet üzerine KİK tarafından alınan 23.09.2020 tarih ve 2020/UH.II-1576 sayılı karar ile uygunsuz bulunan ihale iptal ediliyor. Muhatapları karara itiraz ediyor ve konu yargıya taşınıyor. (İKN2020/368011) Bilinçli ve sistematik hale getirdikleri plan tıkır tıkır işliyor ve 4. Kez 21/B maddesine istinaden davet usulüyle yine aynı firmaya 30.09.2020 tarihli sözleşmeyle aylık ortalama 1 Milyon 105 Bin TL bedel karşılığında 6 Ay süreyle iş tekrar veriliyor.(İKN2020/508088) Ve nihayetinde, Danıştay Onüçüncü Dairesinin 27.01.2021 tarihli ve E:2020/3827, K: 2021/313 sayılı kararı ile CHP’li Başkan Sn. Devecinin yaptığı haksızlık ve hukuksuzluk yargı engeline takılıyor ve Kamu İhale Kurulunun iptal kararı tekrar geçerli hale geliyor.

Şimdi soruyorum Sn Deveci: 1-Bütün bu yaşananlar; süreci uzatarak, zamana yayarak ve sürünceme de bırakarak planlı ve programlı bir şekilde kurguladığınız bir tezgahın eseri midir? 2-Hukukçu olmanıza rağmen adaletten, kamu vicdanından ve serbest piyasa koşullarından tamamen uzak bir yaklaşımla KİK kararlarına rağmen sürdürdüğünüz hukuksuzluk neden? 3-20 Aylık periyotta Yaklaşık 8 Milyon TL ile fazla ödeme yaparak aynı firma ile çalışma ısrarını neden sürdürdünüz? Sayın Deveci, Bilesiniz ki teşkilat olarak gözümüz üzerinizde olacak. Atakumlu hemşehrilerimizin hakkını hukukunu koruma kararlılığımız bugün de yarın da devam edecektir. Doğruları alkışlayacak, yanlışlarınız nedeniyle de Atakum’un vicdanında sizi mahkum edeceğimizi bilmenizi isteriz.