Samsun Klas Haber

Kurban Bayramı Önlemleri

Kurban Bayramı Önlemleri
02 Temmuz 2020 - 17:20

Samsun Valiliği Kurban Bayramı’nda özellikle kurban satış noktaları ile ilgili alınacak olan önlemleri açıkladı.

Samsun Valiliğ İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun, Kurban Bayramı sırasında özellikle kurban satış yerlerinde oluşabilecek yoğunluk/kalabalıkların koronavirüs salgını sürecinde halk sağlığı açısından oluşturabileceği riskleri yönetebilmek amacıyla alınacak önlemleri açıkladı.

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun, 01.07.2020 tarihli ve 86 sayılı kararıyla;

Kurulumuzun 20/03/2020 tarih ve 05 sayılı toplantısında alınan karar doğrultusunda vatandaşlarımızı korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla alınan tedbirlere ek olarak 20/03/2020 tarihinden itibaren faaliyetleri geçici süreliğine kısıtlanan hayvan pazarlarından,  Kurulumuzun 10/06/2020 tarih ve 70 sayılı toplantısında alınan karar doğrultusunda alt yapısı uygun olan ve kontrollü giriş-çıkış sağlanabilecek tüm hayvan pazarlarının Sağlık Bakanlığı Bilimsel Danışma Kurulu tarafından yayınlanan Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi’nde belirtilen sağlık önlemlerine uymaları halinde 15/06/2020 tarihinden itibaren faaliyetlerine başlamalarına karar verilmişti.

Gelinen noktada 31/07/2020-03/08/2020 tarihleri arasında kutlanacak olan Kurban Bayramı sırasında, özellikle kurban satış yerlerinde oluşabilecek yoğunluk/kalabalıkların COVID-19 salgını sürecinde halk sağlığı açısından oluşturabileceği riskleri yönetebilmek amacıyla, Kurulumuzca,  aşağıda belirtilen hususların uygulanmasındaki gösterilecek hassasiyetin, oluşabilecek riskleri yönetebilmek adına hayati önem taşıdığı değerlendirilmiştir.

Bu kapsamda;

Hayvan pazarlarının Kurulumuzun 10/06/2020 tarih ve 70 sayılı kararında belirtildiği üzere Sağlık Bakanlığı Bilimsel Danışma Kurulu’nun hazırladığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi’nde belirtilen “54. KURBAN BAYRAMI VE ÖNCESİNDE HAYVAN SATIŞ YERLERİNDE ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER” başlığı altındaki sağlık kurallarına uyulmasında gerekli titizliğin gösterilmesine,

İlimizde ve ilçelerimizde Kurban Hizmetleri Komisyonu tarafından belirlenen kurban kesim yerlerinin günlük kesim kapasitesi bilgisinin 20/07/2020 tarihine kadar çeşitli iletişim kanalları kullanılarak kamuoyuna duyurulmasına,

Kurban kesim yeri olarak belirlenen yerlerin işletmecilerinin/sorumlularının, kurban kesilecek her bir gün için oluşturacakları randevulu kesim bilgisini içeren listeyi kurban kesim yerinin girişinde ve görülebilecek şekilde asmasına, ayrıca kurban kesim yerlerinin işletmecileri/sorumluları tarafından her bir kişinin kurban kesim saatine ilişkin randevu bilgisinin kurban kesim yerinden hizmet alacaklara kısa mesajla (SMS) ile bildirilmesine,

Kesim işlemlerinin bayramın ilk gününde yoğunlaşmaması için gerekli tedbirlerin alınmasına, kesim yerlerinde kesim yaptırmak isteyen kişilerin taleplerinin mümkün olduğunca bayramın üç gününe eşit sayıda randevu verilecek şekilde planlanmasına,

Kurban kesim yerlerinin işletmecilerinin/sorumlularının, 30 Temmuz 2020 arefe günü Kurban Bayramı’nın birinci günü için oluşturulan randevu bilgisini; 31 Temmuz 2020 tarihinde Bayramın ikinci günü için oluşturulan randevu bilgisini; 1 Ağustos 2020 tarihinde bayramın üçüncü günü için oluşturulan randevu bilgisini İl/İlçe Kurban Hizmetleri Komisyonu’na bildirmesine,

Kesim yerlerine gelecek kişi sayısının mümkün olduğunca az olmasını sağlamak amacı ile hisse sahipleri dışında kimsenin kurban kesim yerlerine gitmemesinin sağlanmasına,

Her kurban için hisse başına parçalama işinin, kurbanı kesen veya parçalama işlemi için görevlendirilen kasap/kurban kesim görevlileri tarafından yapılmasına,
Kurban sahiplerinin kurban kesim yerlerinde bir arada bulunarak parçalama işlemi yapmasına müsaade edilmemesine, kurban sahipleri tarafından kurban parçalanacaksa en fazla üç kişinin, maske ve 1,5 metrelik mesafe kurallarına uyarak parçalama işlemini yapmasına müsaade edilmesine,
Kurban kesim yeri olarak belirlenen yerler dışında çevre ve görüntü kirliliğine neden olacak şekilde yol kenarları, park ve bahçeler, dere yatakları gibi yerlerde kurban kesilmesine kesinlikle müsaade edilmemesine,

Hayvan satış yerleri ve kesimhanelerde, satış ve kesim işlemi için tebliğlerdeki ve rehberlerdeki kurallarla yukarıda belirtilen kuralların uygulanmasında gerekli hassasiyetin gösterilmesine,
Konu hakkında gerekli hassasiyetin gösterilerek uygulamanın herhangi bir aksaklığa meydan verilmeden eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesinin sağlanmasına ve mağduriyete neden olunmamasına,

İDARİ PARA CEZASI 
Alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282 nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanun’un ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu’nun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına  karar verilmiştir