Samsun Klas Haber

Hüseyin Kurt, Bahçeli ile görüştü 19 Mayıs İlçe Belediye Başkan A. Adayı Oldu.

Hüseyin Kurt, Bahçeli ile görüştü 19 Mayıs İlçe Belediye Başkan A. Adayı Oldu.
18 Aralık 2018 - 6:14

MHP 19 Mayıs ilçe Belediye Başkan Aday Adayı Hüseyin Kurt: Hedefimiz Yeni Nesil Belediyecilik

 30 Mart 2014 seçimlerinde  19 Mayıs ilçesinden aday olan Hüseyin Kurt 31 Mart 2019yerel seçimleri için aday adaylığı başvurusundan bulundu. MHP Genel Merkezinde yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcısı Sadir Durmaz’a aday adaylığı başvuru belgesini teslim eden Hüseyin KURT başvurusunun hemen ardından Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli’den randevu alarak görüştü.

Hüseyin Kurt, 30 Mart 2014 seçimlerinde %34 oranında oy almış ve en çok oy alan 2. parti olmuştu. MHP’nin 30 Mart yerel seçimlerinde Türkiye’de ki “Oyunu en çok arttıran ilçe belediyesi” olarak bilinen 19 Mayıs ilçesi seçimlerde tarihinde ilk kez meclis üyesi çıkartmış, 4 meclis üyesini belediye meclisine sokmayı başarmıştı.

19 Mayıs İlçesi MHP belediye başkan aday adayı Hüseyin KURT, başvurusunun ardından basına yazılı bir açıklama yaptı;

Kıymetli 19 Mayıslı Hemşehrilerim,

Ülkemiz zor bir sürecin içerisinden geçmektedir. Bu süreç sadece iç dinamiklere ve ülke ekonomisine ekonomiye, siyasetine ve olaylarına bağlı olarak devam etmemektedir.

Küreselleşen yeni dünya düzeninde sadece ekonomi değil, savaşlar, krizler ve kültürler de küreselleşerek dünyadaki tüm ülke ve toplumlar üzerinde etkili olmaktadır.

Ülkemiz konumu itibariyle küreselleşmenin en hızlı ve yoğun görüldüğü ekonomi, savaşlar, krizler ve kültür emperyalizminin tam orta noktasında bulunmaktadır. Bu noktada küreselleşmeye ve emperyalizme karşı dik durabilmenin ilk aşaması toplumu oluşturan bireylerin fikri olarak güçlü ve bilinçli olmasından geçmektedir. Güçlü birey günümüz dünyasındaki totaliter rejimlerde bir tehdit unsuru olarak görülse de demokrasi ve adil bir yönetimin arayışında en önemli unsurdur.

Toplumu oluşturan bireylerin temsili demokrasilerde yerel yönetim anlamında ilk tercihini yapacağı yapı ise Samsun için ilçe belediyesidir. Bu bağlamda 19 Mayıs ilçesini oluşturan bireyler yani 19 Mayıslılar, ülkemizde yapılacak 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde ilçe ve büyükşehir belediye başkanlıkları ve meclis üyelikleri için oy kullanacaklardır.

Ülkelerin değil şehirlerin yarışacağı 21.yüzyılın başında olmamıza rağmen olması gerektiği gibi bir hazırlığımızın olmadığını söylemek çok da abartılı olmayacaktır.

1900 yılında dünya nüfusunun sadece yüzde 13’ü şehirlerde yaşarken 2050’ye kadar bu sayının yüzde 70’e varacağı öngörülmektedir. İçinde olduğumuz bu yüzyıl, şehirlerin ülke ekonomilerini taşıdığı bir yüzyıl olacaktır.

Özetle; insanlık, 21. yüzyılda tarihinde daha önce hiç rastlanmayan bir şekilde şehirlerde yoğunlaşacak, başka bir deyişle, insanlık şehir çağına girecektir.

Değerli hemşehrilerim;

Büyükşehir yapılanması ve buna bağlı olarak şehri oluşturan ilçeler, 21. yüzyılın şehir çağına uygun ve şehirler yarışına yakışır sosyo-ekonomik gelişmişlik kriterlerine uygun hale getirilmelidir.

Bir ilçenin sosyo-ekonomik gelişmişlik kriterlerini belirleyen; demografik, istihdam, eğitim, sağlık, sanayi, tarım, inşaat, mali, altyapı ve diğer refah göstergeleri ilçe yerel yönetimi yani ilçe belediyesi tarafından durum tespiti yapılarak, bu kriterlerde sürdürülebilir bir gelişim modeli ve belediyecilik anlayışı benimsenmelidir.

Sürdürülebilir bir gelişim modeli için benimsenecek olan belediyecilik anlayışı, üretken belediyeciliğin de temelini oluşturmaktadır.

 Bu bağlamda 19 Mayıs ilçemiz için benimseyeceğimiz belediyecilik anlayışı uygun olarak;

“Üretken Belediyecilik” anlayışını benimseyeceğimiz,

Şeffaf belediyecilik hizmeti önceliğimiz olacak,

Eşitten öte adaletli olunacak,

Toplumdaki genel ahlak kurallarına şartsız riayet olmazsa olmaz kabul edilecek,

Kamu disiplini ve vatandaş odaklı hizmete yönelik personel politikası yürütecek,

Gelecek nesiller için eğitime destek ilkesini benimseyecek,

Yaşanabilir ve sürdürülebilir bir kent vizyonu sunacak,

Gelecek nesillere miras imar ve yapılaşma örneği sergileme çabasıyla çalışacak,

Kültürel değerlerimiz ortak payda olarak görecek,

“Samsun’un parlayan yıldızı 19 Mayıs ilçesi” ana hedefi benimseyecek,

Kalkınma ve istihdam öncelikli bir zihniyeti ortaya koyacak,

“Ulaşım medeniyettir” ilkesini uygulamaya sokacak,

Doğrudan demokrasi hedefinde katılımcı belediyecilik anlayışını şiar edinecek,

AR-GE ve Projeye dayalı belediyecilik anlayışına sahip çıkacak,

Kırsal kalkınma önceliğinde projelere destek olacak,

Zengin kültürel değerler ve korunmuş doğal varlıklar turizmi doğurur doğrusunu benimseyecek,

Tarihine ve kültürel mirasına sahip çıkacak,

Üretici, yatırımcı, esnaf ve girişimcilere sınırsız ve şartsız destek ilkesini benimseyecek,

Gelecek nesillere sürdürülebilir bir çevre ve gelecek bırakmak için çalışacak,

Sağlıklı kent hedefinde bir 19 Mayıs ilçesi yerel yönetim anlayışını benimseyecek,

Sağlıklı toplum hedefinde sağlıklı ve katılımcı kadın anlayışına sahip çıkacak,

Engelsiz belediyecilik için çalışacak,

Sporsuz yaşam düşünülemez ilkesini benimseyerek,

19 Mayıs ilçesinde yeni nesil belediyecilik anlayışını Samsun, bölge ve ülke belediyeciliğinde örnek duruma getirme çabasında bir yerel yönetim vizyonu ortayı hedefleyeceğiz.

Aynı zamanda “Üretken Belediyecilik” ilkesinde oluşturduğumuz kısa orta ve uzun vadeli projeler ile vizyon projelerini uygulama hedefinde olarak, 19 Mayıs’ın sosyo-ekonomik gelişmişlik kriterlerini en üst seviyeye taşımak içi gece gündüz çalışacağız.

Üretken belediyecilik, yerelden ülke geneline doğru ilerlemeyi hedef edinerek ülkenin içinden geçtiği bu zor süreçte gelişim, huzur ve refahın yerelden başlayarak tüm satha yayılması içi bir başlangıç noktasıdır.

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk içinden geçilen zor dönemlerde; “Ne olduğumuzu bilelim. Kurtulmak, yaşamak için çalışan ve çalışmaya mecbur olan bir halkız. Bundan dolay her birimizin hakkı vardır. Yetkisi vardır. Fakat çalışmak sayesinde bir hakkı kazanırız. Yoksa arka üstü yatmak ve hayatını çalışmaktan uzak geçirmek isteyen insanların bizim toplumumuz içinde yeri yoktur, hakkı yoktur. O halde halkçılık toplum düzenini çalışmaya, hukuka dayandırmak isteyen bir sistemdir.” demiştir.

Yine Başbuğ Alparslan Türkeş, ülkenin zor ve meşakkatli günler geçirdiği bir dönemde;

“Millî kalkınmamızı gerçekleştirmek, her Türk ferdini hür yapabilmek için Türk Milletini yeniden kurmak zorundayız. Vatandaşlarımız arasında parti, mezhep, ırk ve bölge farkı gözetmeksizin karşılıklı sevgi ve saygıya dayanan bağlar dokuyacağız.” demiştir.

Genel Başkanımız Sayın Dr. Devlet Bahçeli ise “Biz, dünyanın en gözde ve en zorlu coğrafyasında yaşayan ve bundan böyle de yaşamak zorunda olan bir milletiz. Bu nedenle ne tarihimizi ne coğrafyamızı ne de kimliğimizi değiştirme imkânına sahip değiliz.  Ama hep birlikte bu gerçeklerle daha güzel bir gelecek inşa edebiliriz.” demişlerdir.

Milletimizin ve devletimizin iki farklı zor zamanında, iki büyüğümüzün ifade ettiği şey bizi esasında tek sonuca götürür ki bu; her zor dönemden kurtuluşun, her yeniden başlayışın, her türeyişin adresinin Milliyetçi Hareketten, Milli İktidarlardan geçtiğidir.

Yerel seçimlerde oluşacak tablo bize sadece yerelde hizmet edebilmeyi değil, ülkenin geleceğine sahip çıkabilmeyi, bu noktada söz sahibi olabilmeyi de sunacaktır.

İşte tam da buradan hareketle;

Bu topraklarda doğmuş, gençliğini burada geçirmiş, geçimini bu memlekette sağlamaya çalışan, üniversite öğrenimi dâhil bu memlekette tamamlamış, yıllardır kamu ve özel sektörde, meslek odalarında, sivil toplum kuruluşlarında aktif görev almış bir kardeşiniz olarak;

Milli düşünen, hayatı boyunca ülkesi ve memleketi için hep daha iyisini gerçekleştirmek adına çabalamış, bu kentle ilgili hep hayır rüyalar görmüş bir hemşeriniz olarak, önce Allah’ın izni ardından teşkilatımız ve hemşerilerimizin takdirleri ile elimizi taşın altına koyuyoruz.

Binyıllar önce Orta Asya’dan getirdiğimiz törelerimiz, geleneklerimiz, şeref bulduğumuz inancımız, dünyaya, ülkemize, memleketimize ve hepsinden önce kamu idaresine bakış açımız bellidir.

İstiyoruz 19 Mayısımız;

İçinden gelip-geçilen değil adına yakışır, modern ve yaşanabilir bir şehir olsun, yıllardır iktidarın tüm nimetlerine rağmen; turizmden, tarımdan, sanayiden hak ettiğini dahi alamayan, kenara atılmış, atıl bırakılmış, boş vermişlikten kurtulsun.

Gençleri yarına umutla, yaşlıları huzurla bakabilsin. 21. Yüzyılda şehirlerin yarıştığı günümüzde Samsun şehrini oluşturan 17 ilçe, bölge ve ülke genelinde sağlıklı kent yaşamı kriterlerine uygun bir ilçe olsun.

Biz bu kutlu yolda teşkilatımız ve dava arkadaşlarımızla, 2014’de olduğu gibi yeniden günü geceye katmaya, 19 Mayıs’a dair heyecanlarımızı, projelerimizi her platformda, hangi görüş ve düşünceye sahip olursa olsun tüm hemşerilerimize anlatıp, onlarla hasbihal etmeye, hemhal olmaya hazırız. 

Bu inançla Samsun ilimiz 19 Mayıs ilçemizden partim Milliyetçi Hareket Partisinden belediye başkanı aday adaylığına başvurmuş bulunuyorum.

Sonuçları ne olursa olsun 31 Mart 2019 yerel seçimlerinin ülkemize, bölgemize, Samsunumuza ve 19 Mayıs ilçemize şimdiden hayırlara vesile olmasını dilerim.

Sizleri saygı, sevgi ve muhabbetle selamlıyorum.

Kardeşiniz Hüseyin Kurt  

***

Hüseyin Kurt Kimdir?

1976 yılında Samsun İli Bafra (19 Mayıs) İlçesinde doğdu. İlkokulu Yörükler Beldesi, Orta ve Lise Öğrenimini Samsun merkezde tamamladıktan sonra 1999 yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesinden mezun oldu.

Vatani görevini 2001 yılında Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığında Teğmen olarak tamamlayan Hüseyin Kurt, 2003 – 2007 yılları arasında Tarım Bakanlığına bağlı Danışman olarak görev yaptı.

2007 yılında Kamu görevinden ayrılarak, Bilişim Sektöründe faaliyet gösteren aile şirketlerinin başına geçti.

Gerek eğitim hayatı gerekse iş hayatında birçok sivil toplum kuruluşu ve meslek odalarında aktif görev alan Hüseyin Kurt, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Meclis ve Divan Üyeliği, Türkiye Odalar Borsalar Birliği (TOBB) bünyesinde Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) Fikri, Sınai Mülkiyet Hakları ve ARGE Teknik Komitesi Komite üyeliği, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Üyeliği, Samsun Girişimci ve Sanayici İş Adamları Derneği (SAGİD) Genel Sekreterliği, Türkiye Bilişim Derneği Samsun Bölge Başkan Yardımcılığı görevlerini yürüttü. Tüm bu görevleri sırasında 19 Mayıs Üniversitesinde Girişimcilik, Siyasal Pazarlama ve Siyasal İletişim, E-Ticaret, UMEM Projesi kapsamında meslek liselerinde bilişim ve girişimcilik, kamuda bilgi güvenliği ve bilişim suçları ile ilgili çeşitli seminer ve eğitimler verdi. Samsun Lojistik Merkezi ve ÇAYMER gibi AB projelerinde IT Uzmanı olarak çalıştı.

Tarım, Kobilerde Teknoloji, Siyasal İletişim, Sosyal Medya ve Yatırım danışmanlıkları da yapan Kurt’un bu alanlarda yerel, yaygın ve internet medyasında yayımlanmış yazı ve makaleleri bulunmaktadır.

Dalış, doğa sporları ve fotoğrafçılık ile de amatör olarak ilgilenen Kurt, evli olup İngilizce bilmektedir.